regio filmproducties

Doelstelling:
Het ontwikkelen, produceren, distribueren en vertonen van filmproducties, het betrekken van jong talent bij het filmproces en het overdragen van kennis en ervaring.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen, cultureel belang te dienen.

Stichting Regio filmproducties
RSIN: 8561.74.324
KvK: 655 88 673
Jonker Speelmanstraat 22
5473CB Heeswijk-Dinter
e-mail: info@regiofilmproducties.nl